0
معرفی برند
زیست فناور پیشتاز واریان

زیست فناور پیشتاز واریان

شرکت زیست فناور پیشتاز واریان (سهامی خاص) در سال 1392 با هدف تولید نهاده های زیستی مناسب برای استفاده در بخش تولیدات گیاهی کشور آغاز به فعالیت نمود. این شرکت با بهره گیری از دانش فنی متخصصین و پژوهش های علمی و عملی انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی تا مزرعه ای اولین محصول زیستی خود را با نام تجاری مایکوروت که حاوی گونه های مختلف قارچهای میکوریزی است به کشاورزان و باغداران کشور معرفی نمود.قارچهای میکوریزی هم اکنون دربخش کشاورزی ، محیط زیست و فضای سبز شهری کشورهای توسعه یافته از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از طریق افزایش سطح جذب ریشه و کمک به هر چه بیشتر شدن جذب عناصر معدنی و آب ، علاوه بر افزایش رشد و عملکرد گیاه میزبان ، مقاومت آن را در برابر شرایط نامساعد محیطی و به هنگام وقوع تنش های زنده و غیر زنده نیز افزایش می دهند.

مایکوروت تولیدی این شرکت مناسب برای استفاده در باغات ، نهالستانها ، خزانه ها ،کشت گل ها و گیاهان زینتی و همچنین گیاهان زراعی است . کارایی این محصول از طريق انجام آزمونهای تحقیقاتی و مشاهده ای در نقاط مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته و در هر دوره تولید نیز کیفیت آن توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت مورد بررسی و تایید قرار میگیرد.

شرکت زیست فناور پیشتاز واریان در تاریخ 16/12/ 93 موفق شد تا تاییدیه معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری به عنوان یک شرکت دانش بنیان در عرصه تولید نهاده های زیستی در کشور را دریافت نماید. این شرکت با توسعه کادرعلمی و اجرايی خود در تلاش است تا با معرفی و ترویج استفاده از انواع نهاده های زیستی و آلی موثر در کشور (از جمله انواع کمپوست ، ورمی کمپوست ) تولید صنعتی کرم های خاکی، تولید نهال های فتدق و بلوط همزیست با قارچ های ترافل بومی کشور و انجام خدمات مشاوره ای و آزمایشکاهی به منظور تولید و کنترل کیفی انواع نهاده های زیستی قدمی ولو اندک در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و حفظ محیط زیست بردارد.
محصولات