فروشگاه کشاورزی

0
کود بذرهای سیفی و سبزی سم و سمپاش ابزار سموم خانگی کود زیگلر کود گرومور کشاورزی سالم
فروش شگفت انگیز
فروش شگفت انگیز
پیشنهادات ویژه
پیشنهادات ویژه
محصولات پرفروش
محصولات پرفروش
جدیدترین محصولات
جدیدترین محصولات
مشتریان
نحوه هرس درختان

نحوه هرس درختان

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندام هاي مختلف گیاه می باشد به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروري گیاه یا به طور کلی اصلاح و بهبود نماي ظاهري که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد ، گلدهی و میوه دهی می گردد.

ادامه ...
تاثیر قارچ مایکوریزا در رشد گیاهان

تاثیر قارچ مایکوریزا در رشد گیاهان

یکی از راه های استفاده از منابع بیولوژیک ایجاد رابطه با میکروارگانیسم های خاک است. عواملی که حلقه مهمی در چرخه مواد در سطح کره زمین می باشند و منبع مهمی برای تولید پایدار کشاورزی هستند. از جمله این میکروارگانیسم ها می توان به قارچ هایی اشاره کرد که یک جزء غالب در جمعیت میکروبی خاک بوده و با ریشه گیاهان زندگی همزیستی تشکیل داده و سیستم مایکوریزایی را بوجود می آورند.

ادامه ...
کودهای کلاته چیست؟

کودهای کلاته چیست؟

تغذیه کودی یکی از فاکتورهای اساسی در رشد و نمو گیاه می باشد و مدیریت منابع غذایی گیاه جهت تولید محصولات کشاورزی در مقیاس تجاری بسیار با اهمیت است. منابع غذایی یا عناصر موردنیاز گیاهان توسط ریشه از خاک جذب می شود و در بافت گیاه ذخیره می گردد. عناصر ریز مغذی مانند آهن، منگنز، روی و مس به راحتی در خاک اکسیده می شوند بنابراین جهت استفاده بهینه از این کودهای ریزمغذی استفاده از کودهای کلاته برای افزایش راندمان مصرف توصیه شده است.

ادامه ...
آفت پسیل یا سفیدک زیتون

آفت پسیل یا سفیدک زیتون

آفت پسیل یا عسلک زیتون به نام سفیدک زیتون هم شناخته می شود. پسیل زیتون با نام علمی Euphyllura olivine از آفات مهم زیتون است که با تغذیه از شیره گیاهی، موجب کاهش عملکرد درختان زیتون می شود.

ادامه ...
برندها