0
معرفی برند
فیوچراکو

فیوچراکو

شرکت اسپانیایی فیوچراکو سال‌های زیادی در جهت تولید نهاده‌های کشاورزی باکیفیت و همچنین سازگار با محیط زیست فعالیت کرده است. شرکت فیوچراکو تولید کننده انواع کودهای تغذیه ای، محرکهای رشد گیاه، ترکیبات مقاوم کننده گیاه در برابر امراض و تنش های محیطی و عوامل بیولوژیکی کنترل آفات و بیماری های گیاهی می باشد.
 شرکت فیوچراکو با عضویت در سازمان های بین المللی محیط زیستی موفق به کسب استانداردها و جوایز متعدد در زمینه محیط زیست سالم و زمین پاک شده است. 
در زیر به بخشی از افتخارات این شرکت می پردازیم:
عضویت در سازمان بین المللی کنترل زیستی IOBC  در سال 2003 و از سال 2004 به طور فعال عضو IBMA انجمن بین المللی تولید کنندگان کنترل زیستی 
جایزه پژوهش‌های بنیادی  Universitat – Empresa
دریافت جایزه پژوهش‌های بنیادی Universidad –Empresa و جایزه جهانی‌سازی اقتصاد کاتالان که از سوی دولت کاتالان اعطا شده 
استانداردهای به روز اروپایی از جمله استانداردTUV  آلمان 

 
محصولات