0
معرفی برند
زرین سم

زرین سم

شرکت تولیدی کیمیاکاران زرین مامطیر با نام تجاری زرین سم در زمینه تولید سموم دفع آفات نباتی راه اندازی گردید. مشتری گرایی و توجه خاص به نیازهای مشتریان و پاسخ به موقع از اولویت های زرین سم می باشد. شرکت زرین سم در تلاش است تا مرحله مصرف با مشتری خود همراه بوده و اطلاعات کامل ارائه دهد. 
محصولات