0
معرفی برند
گروگرین

گروگرین

 

فروشگاه کشاورزی گندم Gandom Agri فعالیت خود را در بهمن 1392 با مجوز رسمی
از سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی قزوین آغاز نمود .

این فروشگاه  فعالیت خود را از طریق بازدید تخصصی از مزارع استان قزوین و همچنین
با ارسال نهاده های کشاورزی (آفت کش کود بذر) به سراسر کشور توسعه بخشید.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و توسعه آن در دورترین مناطق کشور،خرید آنلاین جز آسان
ترین شیوه های خرید بوده که باعث صرفه جویی در وقت و تنوع انتخاب محصولات گردیده
است.

دراین راستامجموعه GandomAgri باراه اندازی فروشگاه آنلاین اقدام به فروش نهاده های
کشاورزی درفضای مجازی نموده است.فروشگاه کشاورزی گندم در راستای توسعه اهداف
خود،در اقدام به تشکیل تیمی مجرب،متشکل از افراد با تجربه نموده است.

درباره ما،

فروشگاه کشاورزی گندم Gandom Agri فعالیت خود را در بهمن 1392 با مجوز رسمی
از سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی قزوین آغاز نمود .

این فروشگاه  فعالیت خود را از طریق بازدید تخصصی از مزارع استان قزوین و همچنین
با ارسال نهاده های کشاورزی (آفت کش کود بذر) به سراسر کشور توسعه بخشید.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و توسعه آن در دورترین مناطق کشور،خرید آنلاین جز آسان
ترین شیوه های خرید بوده که باعث صرفه جویی در وقت و تنوع انتخاب محصولات گردیده
است.

دراین راستامجموعه GandomAgri باراه اندازی فروشگاه آنلاین اقدام به فروش نهاده های
کشاورزی درفضای مجازی نموده است.فروشگاه کشاورزی گندم در راستای توسعه اهداف
خود،در اقدام به تشکیل تیمی مجرب،متشکل از افراد با تجربه نموده است.

محصولات