0
معرفی برند
PNP

PNP

شرکت PNP آلمان، تولید کننده مواد مغذی و حفاظتی برای محصولات کشاورزی است. از اهداف این شرکت تهیه کودهایی با کیفیت بالاست که بتواند جوابگوی نیاز افراد باشد. این شرکت تولید کننده انواع کودهای مایع، NPK, کودهای مستقیم، هیومیک اسید، کودهای زیستی و ... است.
محصولات