0
معرفی برند
عنبری

عنبری

شرکت عنبری سالهاست که در تولید بذر های صیفی جات و گل در ایران فعال میباشند. این شرکت که بذر های با کیفیت زیادی را در طول تمام سالهای فعالیت خویش در ایران به بازار ارائه کرده است در شمال شرقی ایران یعنی در استان خراسان مشغول به تولید بذرها می باشد. بذر های این تولید کننده ی گرامی در بسته های قوطی 1 کیلویی، قوطی 100 گرمی و بسته بندی های کوچک خانگی در بازار یافت می شود.
محصولات