0
معرفی برند
بایر

بایر

شرمت بایر از معتبر ترین و بهترین شرکت های تولید سم و بذر در دنیا می باشد که محصولاتش هر سال از پر طرفدارترین محصولات بازار کشاورزی در دنیا و در ایران است. این شرکت خود در ایران فعال است و توزیع سموم بایر را مدریت میکند.
محصولات