0
معرفی برند
دونگیا

دونگیا

شرکت کشاورزی Dongya یکی از شرکت های معتبر چین در تولید بذر هیبرید سبزیجات و صیفیجات می باشد که در سال 1992 تاسیس شده است. این شرکت در زمینه تحقیقات روی بذور و تجاری سازی  آنها فعالیت دارد و از مهم ترین بذور این شرکت می توان به بذور سبزیجات، گل ها، ذرت و برنج اشاره کرد. 
محصولات