0
معرفی برند
گالاسی

گالاسی

این برند ایتالیایی که در تولید بذور صیفی در اروپا بسیار شناخته شده است و در ایران نیز فعال است در تولید بذر های صیفی و سبزی فعالیت میکند. در میان بذر های این شرکت تربچه و لبو بسیار پر طرفدار است. مسئولیت توزیع و پخش محصولات این شرکت ایتالیایی با شرکت پیشگامان صنعت و بذر است.
محصولات