0
معرفی برند
هلند زادن

هلند زادن

شرکت هلند زادن در زمینه ی تولید بذر های صیفی در کشور هلند فعال است . این شرکت هر ساله مقادیر زیادی از بذر مورد نیاز کشاورزان را در ایران توزیع می کند و در اروپا از محبوبیت ویژه ای برخوردار است . در ایران شرکت پیشگامان صنعت و بذر واردکننده و توزیع کننده این برند است.
محصولات