0
معرفی برند
کوچوک شیفتلیک (kc)

کوچوک شیفتلیک (kc)

شرکت تولید بذر Kucukciftlik در سال 1982 در بالکسیر ترکیه تاسیس شده است. این شرکت یکی از اولین تولید کنندگان بذر گواهی شده در کشور ترکیه است. تولید بذر باکیفیت سبزی و صیفیجات با همکاری کشاورزان از اهداف این شرکت می باشد. تولیدات این شرکت شامل 80 رقم بذر سبزی و صیفی استاندارد و هیبرید است.

محصولات