0
معرفی برند
لاروسا

لاروسا

شرکت لارسا از شرکت های بزرگ تولید بذر های سبزی و صیفی است که در کشور ایتالیا مشغول به فعالیت است. این برند بزرگ اروپایی سالهاست در ایران فعالیت میکند و هر ساله کشاورزان بسیاری از محصولات این برند محبوب ایتالیایی استفاده میکنند. وارد کننده ی محصولات این برند اتالیایی شرکت پیشگامان صنعت و بذر است
محصولات