0
معرفی برند
رها اندیش کاوان

رها اندیش کاوان

رها اندیش کاوان از زیر مجموعه های شرکت بزرگ گل سم گرگان است که به منظور خدمتی دیگر به کشاورزان کشور توسط موسسین شرکت گل سم گرگان و در جهت ارتقاء کشاورزی، افزایش محصول، بهبود کیفیت و در نهایت تولید محصول سالم از طریق واردات نهاده های آماده مصصرف تاسیس گردید.
این شرکت در زمینه کنترل غیر شیمیایی آفات قدم بزرگ و بسیار موثری را در میان جامعه کشاورزی ایران برداشته که از جمله آنها میتوان کنترل آفاتی از جمله کرم خراط، کرم سیب، به روش اخلال در جفت یابی را نام برد. تولید انواع تله های تخصصی برای کم کردن جمعیت آفات شهری و جنگلی از دیگر خدمات این شرکت است. 
 
محصولات

صفحه 1 از 3