0
معرفی برند
روزن سید هلند

روزن سید هلند

روزن سیدز از شرکت های بزرگ هلند است که در تولید بذر های هیبرید در صیفی و سبزی بسیار فعال است. این شرکت هرساله در تولید بذر های هیبرید F1 و هم بذر های او پی در مقادیر زیاد بسیار فعال است. کیفیت برند روزن سیدز بسیار بالا است و هرساله کشاورزان زیادی از محصولات این شرکت در مساحت های بسیار زیاد استفاده میکنند. در ایران محصولات این شرکت منحصرا از طریق شرکت پیشگامان صنعت بذر وارد و توزیع میگردد.
محصولات

صفحه 1 از 2