0
معرفی برند
زیست فناور توران

زیست فناور توران

شرکت زیست فناور توران عضو انجمن ارگانیک ایران بوده و تحت حمایت و نظارت پارک علم و فناوری استان سمنان می باشد. محصولات این شرکت در بسیاری از پایان نامه ها و تحقیقات استفاده شده است.
محصولات