0
معرفی برند
ویکیما

ویکیما

شرکت تولید کننده بذر ویکیما در سال 1983 در دانمارک تاسیس شد. این شرکت دامنه وسیعی از بذرهای استاندارد را تولید و با بالاترین کیفیت به تمام کشورهای جهان صادر می کند. علاوه بر دانمارک، ایستگاه های تولید بذر این کشور در فرانسه و آمریکا که قطب تولید بذر سبزی و صیفیجات در دنیا می باشند نیز فعال می باشد. 
محصولات