0

هیومیک گرانوله هیومات پتاسیم کینگ هیومی چین در بسته بندی 25 کیلویی

هیومیک گرانوله هیومات پتاسیم کینگ هیومی چین در بسته بندی 25 کیلویی


برند : کینگ هیومی
وضعیت : موجود
نوع بسته بندی : پاکت 25 کیلویی
تخفیف : 0 %


60,000,000 ریال
60,000,000 ریال
2044
  • توضیحات
  • بررسی تخصصی
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

هیومیک گرانوله کینگ هیومی چین در بسته بندی 25 کیلویی

هیومات پتاسیم Khumus grow

از این کود برای به کاربردن همراه کودهای گرانول دیگر مانند اوره بسیار مناسب است. کود هیومات پتاسیم دارای اثر عالی برای آزاد کردن فسفات بلوکه شده توسط برخی یون‌ها مانند Fe3+،Al3+،می باشد. هیومات پتاسیم همچنین می‌تواند به تثبیت کود نیتروژن کمک کند تا عملکرد کودهای NPK بهبود یابد.

1.    بهینه سازی جذب NPK توسط گیاهان :

هیومات پتاسیم محلول در آب می تواند ساختار خاک را بهبود بخشد. در خاک‌های سبک و شنی، اسید هیومیک توانایی تبادل کاتیونی را برای حفظ مواد مغذی و آب افزایش می‌دهد، خصوصا توانایی ریشه در جذب مواد مغذی را افزایش میدهد. در خاک‌های سنگین و فشرده، از طریق همکاری با قارچ‌ها ساختار خاک را بهبود داده و تبادل اکسیژن و مواد مغذی و آب و همچنین نفوذ ریشه در خاک بهبود می یابد.

2.     مقدار pH خاک را تنظیم می کند 

خاک های اسیدی و قلیایی را خنثی کرده و مقدار pH خاک را تنظیم می کند، و تأثیر چشمگیری در اصلاح خاک های قلیایی و اسیدی دارد. در خاک های اسیدی می تواند تا حد زیادی سمومی مانند آلومینیوم و فلزات سنگین را کاهش دهد به طوری که با هیومیک اسید به سختی متصل شده و بی حرکت می شوند، بنابراین سمیت آنها کاهش می یابد و فسفات که توسط آلومینیوم بلوکه شده آزاد می گردد.
خاک های شور : نمک ها توسط کاتیون های با قابلیت تبادل کاتیونی بالا (مثلاً کلسیم، منیزیم) تقسیم می شوند و به هم متصل شده و کلات می شوند. فشار اسمزی بالا در ناحیه ریشه تا حد زیادی کاهش می یابد.

3.    تحریک رشد گیاه، افزایش عملکرد و کیفیت.

غشای بذرها و همچنین فعالیت های متابولیکی را تحریک می کند و در نتیجه سرعت جوانه زنی را افزایش می دهد. ظرفیت ریشه برای جذب عناصر غذایی (N، P، K + Fe، Zn و سایر عناصر کمیاب) را افزایش میدهد بر این اساس، عملکرد تا 30 درصد افزایش می یابد. موجب افزایش جذب سلولی و همچنین فتوسنتز و نیز باعث افزایش محتوای قند و ویتامین گیاه می شود.

4.    جلوگیری از نشت نیترات به آب های زیر زمینی:

هیومات پتاسیم می تواند نشت نیترات به آب های زیرزمینی را کاهش دهد و از آب های زیرزمینی محافظت کند.
 هیومیک اسید نیترات را تثبیت کرده و آن را در اطراف ناحیه ریشه نگه می دارد. موجب تثبیت نیتروژن و بهبود کارایی نیتروژن (ایده آل در کاربرد همراه با اوره) میگردد. با کمپلکس کردن فسفات موجب کاهش بلوکه شدن آن میگردد. (ایده آل در کاربرد همراه با DAP/MAP و غیره).

5.    افزایش اثربخشی علف کش، آفت کش و قارچ کش

هیومات پتاسیم محلول در آب می تواند اثربخشی علف کش، آفت کش و قارچ کش را افزایش دهد، بقایای مضر آنها را بی اثر کند یا کاهش دهد. 
 

هیومات پتاسیم Khumus grow

از این کود برای به کاربردن همراه کودهای گرانول دیگر مانند اوره بسیار مناسب است. کود هیومات پتاسیم دارای اثر عالی برای آزاد کردن فسفات بلوکه شده توسط برخی یون‌ها مانند Fe3+،Al3+،می باشد. هیومات پتاسیم همچنین می‌تواند به تثبیت کود نیتروژن کمک کند تا عملکرد کودهای NPK بهبود یابد.

1.    بهینه سازی جذب NPK توسط گیاهان :

هیومات پتاسیم محلول در آب می تواند ساختار خاک را بهبود بخشد. در خاک‌های سبک و شنی، اسید هیومیک توانایی تبادل کاتیونی را برای حفظ مواد مغذی و آب افزایش می‌دهد، خصوصا توانایی ریشه در جذب مواد مغذی را افزایش میدهد. در خاک‌های سنگین و فشرده، از طریق همکاری با قارچ‌ها ساختار خاک را بهبود داده و تبادل اکسیژن و مواد مغذی و آب و همچنین نفوذ ریشه در خاک بهبود می یابد.

2.     مقدار pH خاک را تنظیم می کند 

خاک های اسیدی و قلیایی را خنثی کرده و مقدار pH خاک را تنظیم می کند، و تأثیر چشمگیری در اصلاح خاک های قلیایی و اسیدی دارد. در خاک های اسیدی می تواند تا حد زیادی سمومی مانند آلومینیوم و فلزات سنگین را کاهش دهد به طوری که با هیومیک اسید به سختی متصل شده و بی حرکت می شوند، بنابراین سمیت آنها کاهش می یابد و فسفات که توسط آلومینیوم بلوکه شده آزاد می گردد.
خاک های شور : نمک ها توسط کاتیون های با قابلیت تبادل کاتیونی بالا (مثلاً کلسیم، منیزیم) تقسیم می شوند و به هم متصل شده و کلات می شوند. فشار اسمزی بالا در ناحیه ریشه تا حد زیادی کاهش می یابد.

3.    تحریک رشد گیاه، افزایش عملکرد و کیفیت.

غشای بذرها و همچنین فعالیت های متابولیکی را تحریک می کند و در نتیجه سرعت جوانه زنی را افزایش می دهد. ظرفیت ریشه برای جذب عناصر غذایی (N، P، K + Fe، Zn و سایر عناصر کمیاب) را افزایش میدهد بر این اساس، عملکرد تا 30 درصد افزایش می یابد. موجب افزایش جذب سلولی و همچنین فتوسنتز و نیز باعث افزایش محتوای قند و ویتامین گیاه می شود.

4.    جلوگیری از نشت نیترات به آب های زیر زمینی:

هیومات پتاسیم می تواند نشت نیترات به آب های زیرزمینی را کاهش دهد و از آب های زیرزمینی محافظت کند.
 هیومیک اسید نیترات را تثبیت کرده و آن را در اطراف ناحیه ریشه نگه می دارد. موجب تثبیت نیتروژن و بهبود کارایی نیتروژن (ایده آل در کاربرد همراه با اوره) میگردد. با کمپلکس کردن فسفات موجب کاهش بلوکه شدن آن میگردد. (ایده آل در کاربرد همراه با DAP/MAP و غیره).

5.    افزایش اثربخشی علف کش، آفت کش و قارچ کش

هیومات پتاسیم محلول در آب می تواند اثربخشی علف کش، آفت کش و قارچ کش را افزایش دهد، بقایای مضر آنها را بی اثر کند یا کاهش دهد. 


 

هیومیک گرانوله کینگ هیومی چین در بسته بندی 25 کیلویی

بسته بندی 25 کیلویی 
تولید کشور چین 
بسته بندی چین 
تولید 2023
انقضا 5 سال پس از تولد 

اولین نظر را شما ثبت نمایید


محصولات مرتبط

مقالات مرتبط