0
معرفی برند
عمود کشت محنا

عمود کشت محنا

عمود کشت محنا تولید کننده کودهای هیدروپونیک، محیط های کشت بافت گیاهی و سیستم های افقی و عمودی کشت هیدروپونیک.با مسئولیت دکتر ولی زاده، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور.
وبسایت ایران کشاورزی این افتخار را دارد تا از عوامل فروش این محصولات با کیفیت باشد.
محصولات

صفحه 1 از 4