0

قرص پشه کش ترمینکس

قرص پشه کش ترمینکس


دسته بندی (های) کالا : سوسک کش ها و حشره کش ها،
برند : متفرقه
وضعیت : موجود
نوع بسته بندی : پاکت 30 عددی
تخفیف : 0 %


400,000 ریال
400,000 ریال
9498
  • توضیحات
  • بررسی تخصصی
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

قرص پشه کش ترمینکس

  • ﻗﺮص ﺣﺸﺮه ﮐﺶ  ﺗﺮﻣﯿﻨﮑﺲ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﻋﺎﻟﻰ و اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﭘﺸﻪ ها و ﺣﺸﺮات را از ﺷﻤﺎ دور ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. 
  • داراى راﯾﺤﻪ اى ﻣﻄﺒﻮع 
  • ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﺣﺸـــﺮات از ﺷﻤﺎ، در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷب ﻣﻰ ﮔﺮدد و اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺧﻮاب آرام را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ فراهم ﻣﻰ ﺳﺎزد. 
  • ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
  • داراى اﺛﺮى ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﺑﺎ دوام  (12 ساعت)
  • ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ های 30 عددی

قرص پشه کش ترمینکس

بسته بندی: پاکت 30 عددی
شرکت سازنده: ترمینکس
کشور سازنده: ایران

اولین نظر را شما ثبت نمایید


محصولات مرتبط

مقالات مرتبط