0
کاشت لوبیا سبز از مزرعه تا خانه

کاشت لوبیا سبز از مزرعه تا خانه

دوشنبه 18 اسفند 1399
| 3477

کاشت لوبیا سبز از مزرعه تا خانه


گیاهشناسی لوبیا سبز

لوبیا سبز با نام علمی Phaseolus vulgaris از خانواده Fabaceae گیاهی است یک ساله، راست ریشه، گل ها به صورت خوشه ای یا منفرد که در بن برگ تشکیل می شود. بر روی ریشه های فرعی لوبیا غده های قهوه ای رنگی وجود دارد که عمل تثبیت نیتروژن را برعهده دارد.  لوبیا سبز از نظر نوع رویش به دو دسته رونده و بوته ای تقسیم می شود. در نوع رونده طول بوته به 2 تا 3 متر می رسد. طول گیاه در نوع بوته ای از نیم متر بیشتر نمی شود.
دانه های لوبیا سبز در داخل غلافی کشیده و شمشیری شکل به رنگ سبز قرار می گیرد. شکل غلاف ها در ارقام مختلف متفاوت و به شکل های مستقیم، پهن و خمیده دیده می شود.
لوبیا سبز جزء گیاهان فصل گرم محسوب می شود که نسبت به سرما و یخبندان حساس می باشد. بهترین دما برای رشد گیاه لوبیا سبز بین 15 تا 30 درجه سانتی گراد است. مدت زمان جوانه زنی بذر بسته به رقم، شرایط کشت، میزان دمای خاک و دمای هوا طی روز و شب متفاوت است. ولی در شرایط متعادل بین 5-10 روز جوانه زنی اتفاق می افتد. بهترین دما برای جوانه زنی حدود 15 درجه سانتی گراد می باشد.


خاک مناسب بستر برای لوبیا سبز:

لوبیا سبز در هر زمین زراعی قابلیت کشت دارد. اما در خاک های شنی لومی دارای رشد بهتریست. اضافه کردن کود به خاک باعث افزایش عملکرد گیاه می شود. اضافه کردن کودهای حاوی فسفر و پتاسیم برای لوبیا لازم و ضروریست. بهتر است قبل از کشت بذور لوبیا سبز، این کودها به خاک افزوده شود. معمولا حدود 40-45 کیلوگرم کود ازت، 60-65 کیلوگرم کود فسفات و 120-125 کیلوگرم کود حاوی پتاس برای یک هکتار زمین کاشت لوبیا سبز توصیه می شود. بسته به رقم قابل کشت و آزمایش خاک این مقادیر تغییر می کنند. کودهای میکرو نظیر منیزیم نیز باید در دسترس گیاه قرار داشته باشد.
برای کشت لوبیا سبز در گلدان یا باغچه میتوان از کود ورمی کمپوست به همراه کوکوپیت به همراه خاک باغچه استفاده کرد.
گلدان ها را باید در آفتاب گیرترین قسمت خانه قرار داد. 


کاشت لوبیا سبز:

زمین باید دیسک زده شود و در صورت ایجاد کلوخ، آنها را توسط کولتیواتور نرم کرد. کشت میتواند هر دو سه هفته یکبار انجام شود تا در طول دوره، محصول برداشت کرد. در این روش تا قبل از رسیدن سرما کشت میتواند ادامه داشته باشد. فاصله بوته ها از هم در رقم رونده 30-40 سانتی متر و در رقم بوته ای 10 سانتی متر در نظر گرفته می شود. فاصله دو ردیف از یکدیگر در هر دو رقم 90 سانتی متر می باشد.
در ایران کشت لوبیا سبز در اوایل بهار انجام می شود. در مناطق سردسیر باید توجه داشت که زمانی کشت انجام گیرد که دمای هوا به بیش از 15 درجه سانتی گراد رسیده باشد. در غیر این صورت بذور لوبیا سبز جوانه نمی زنند.
حدود دو ماه پس از کاشت برداشت انجام می شود. در ارقام لوبیا سبزی که غلاف مصرف خوراکی دارد باید دقت کرد که قبل از سفت و خشبی شدن غلاف، برداشت انجام شود. به طور کلی در ارقام بوته ای  2 تا 3 و در ارقام رونده 5 تا 6 برداشت انجام می گیرد.


آبیاری لوبیا سبز:

آبیاری مناسب و منظم باعث رشد بهتر بوته های لوبیا سبز می شود. آبیاری به صورت غرقابی، جوی و پشته ای و بارانی انجام می گیرد. 


مراقبت های پس از کاشت:

عملیات به زراعی شامل حذف علف هرز، تناوب کاشت، استفاده از بذر لوبیا سبز مرغوب، استفاده از بذور مقاوم در برابر آفات و بیماری ها و ضدعفونی کردن آنها قبل از کاشت، میتواند به مقدار قابل توجهی از بروز بیماری ها و مشکل آفات در مزرعه بکاهد.
برای مقابله با آفات و بیماری ها با استفاده از نظر کارشناسان میتوان از قارچ کش ها، حشره کش ها و ... استفاده کرد. در این مرحله باید حتما به دوره کارنس سم توجه شود.

 
مقالات مرتبط
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر
اولین نظر را شما ثبت نمایید