0
تهیه نمونه استاندارد برای آزمون خاک

تهیه نمونه استاندارد برای آزمون خاک

دوشنبه 17 آبان 1400
| 6573

تهیه یک نمونه استاندارد برای آزمون خاک باغ و مزارع


در کشاورزی نوین اطلاع از میزان مواد غذایی، نوع بافت خاک، کمبود عناصر و حاصلخیزی خاک بسیار اهمیت دارد. برای توصیه کودی مناسب به کشاورزان و باغداران، انجام آزمون خاک لازم و ضروریست. آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک انجام می شود.
با استفاده از آزمون خاک علاوه بر افزایش عملکرد محصول و کاهش آلودگی های زیست محیطی، میزان هزینه های جاری کاهش پیدا می کند.
آزمون خاک روشی مناسب، کم هزینه و سریع است که میتوتند به صورت دقیق میزان عناصر در خاک را به ما نشان دهد.

آزمون خاک چه مواردی را به ما نشان می دهد؟
1-     خصوصیات خاک
2-     شوری
3-     اسیدیته
4-     وضعیت عناصر غذایی
5-     بافت خاک
6-     آهک
7-     گچ
8-     وضعیت خاک ازنظر یون سدیم و ...

بهترین زمان برای نمونه برداری از خاک مزرعه یا باغ، قبل از اقدام به کشت یا قبل از شروع فصل رشد می باشد.
آزمون خاک در چند مرحله قابل انجام است.
نمونه برداری: برای انجام یک آزمایش کامل نیاز به حداقل 400 گرم و به طور متوسط 1 الی 1.5 کیلو گرم خاک است. نمونه ها در یک کیسه پلاستیکی ریخته می شوند. سپس از یک پوشش پلاستیکی دیگر برای حفظ خاک درون پاکت استفاده می شود. اطلاعات هر نمونه مانند محل نمونه برداری، عمق نمونه، نام زارع، نوع محصول، تاریخ نمونه برداری و نمونه بردار را به صورت خوانا بر روی هر بسته درج می شود.
اصولا برای گیاهان زراعی یا صیفی از عمق 30-0 سانتیمتری نمونه برداری می کنیم. ولی برای درختان تا عمق 120 سانتی متری نمونه برداری انجام می شود. بهترین زمان برای نمونه برداری زمانیست که خاک از نظر رطوبت حالت گاورو داشته باشد و یا رطوبت کمتر از رطوبت در حالت ظرفیت زراعی مزرعه باشد. اصولا نمونه برداری را در پاییز پس از برداشت محصول و در بهار قبل از کاشت انجام می دهند.
در نمونه برداری باید به این نکات توجه کرد.
نمونه به گونه ای باشد که معرف کل زمین مورد کشت باشد.
عمق نمونه برداری حتما متناسب با نوع کشت باشد.
اطلاعات یادداشت شود.
نمونه ها باید در هوای آزاد خشک شود.
نمونه از ناحیه نگهداری کود دامی تهیه نشود.
نمونه ها از نقاط مختلف زمین تهیه و پس از مخلوط کردن، یک نمونه به آزمایشگاه فرستاده شود.
نمونه برداری در باغات متفاوت است. در ارتفاعات مختلف خاک باید نمونه برداری انجام شود. در عمق 30-0، 60-30 و همچنین در اعماق پایینتر.
حتما باید نمونه ها را در هوای آزاد روی یک مقوا خشک کرد.

مته نمونه برداری یا بیل و بیلچه برای گرفتن نمونه لازم است. با استفاده از شکل W فرضی بر روی زمین، میتوان محل های مورد نظر برای برداشت نمونه را پیدا کرد.
5 سانتی متر لایه رویی خاک را کنار زده، سپس در عمق 30 سانتی متری 1 الی 1.5 کیلو خاک برداشته و این کار را در نقاط مختلف زمین تکرار می کنیم.
نمونه ها را با هم مخلوط کرده و یک نمونه واحد یک کیلوگرمی را به آزمایشگاه ارسال می کنیم. در نمونه برداری از خاک باغ هم به همین صورت عمل می کنیم. تنها تفاوت آن در این است که نمونه های عمق های مختلف فقط با هم قابلیت اختلاط دارند.
در آزمایشگاه با توجه به روش های استاندارد بررسی میزان عناصر در خاک، جدول تجزیه و تحلیل داده ها آماده و مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله کارشناسان به راحتی می توانند به کشاورزان کمک کرده و با توجه به کمبودهای ارائه شده در جدول تجزیه، توصیه های کودی خود را ارائه دهند.
پس مبنای اصلی توصیه کودی به این صورت است که بدانیم چه مقدار عنصر در خاک داریم، این عناصر باید چه مقدار باشد و اختلاف آن از طریق مصرف کود تامین شود.


 
مقالات مرتبط
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر
اولین نظر را شما ثبت نمایید